Mgr. Martin Polách
Advokátní kancelář

O nás

V advokacii působíme od r. 2006 se zaměřením především na soukromé právo. Zkušenosti, které jsme tak získali, jsme připraveni využít ve Váš prospěch. Pokud čelíte žalobě nebo naopak se chcete svého práva dovolat, potřebujete advokáta. Stejně tak při celé řadě dalších životních situací se bez právní pomoci advokáta neobejdete. Nabízíme profesionální právní rady, pomoc při komunikaci se soudy a s ostatními orgány veřejné moci, právní zastoupení, sepis a kontrolu právních listin, přípravu podkladů pro vznik či změnu Vaší obchodní společnosti a řadu dalších právních služeb, které Vám pomohou v profesním i osobním životě. Neváhejte nás proto kontaktovat kdykoliv budete právní pomoc potřebovat.

ZAMĚŘUJI SE PŘEDEVŠÍM NA OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO

V advokacii působím řadu let nejprve jako advokátní koncipient a od r. 2006 jako samostatný advokát se zaměřením především na soukromé právo. Zkušenosti, které jsem tak získal, jsem připraven využít ve Váš prospěch.

naše služby

Právní služby

Řízení před soudy

 • právní porada
 • sepsání žaloby/vyjádření k žalobě/odporu proti platebnímu rozkazu a dalších podání
 • zastupování klienta při jednání před soudy
více informací

Právní služby podnikatelům

 • komplexní právní servis při zakládání, změně či zániku obchodních společností včetně služeb notáře
 • vymáhání pohledávek (viz níže)
 • sepsání obchodně-právních smluv, jejich kontrola a připomínkování
 • jednání v zastoupení za klienta s protistranou
více informací

Vymáhání pohledávek

 • právní porada
 • sepsání výzvy k plnění na pohledávku před podáním žaloby
 • sepsání žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu
 • zastupování klienta při případném ústním jednání před soudy
 • sepsání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí/exekuce
více informací

Dispozice s nemovitostmi

 • sepsání smlouvy o převodu nemovitosti (kupní smlouvy, darovací smlouvy, apod.) včetně případného zřízení věcného břemene
 • příprava návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • možnost advokátní úschovy kupní ceny
více informací

Rodinně-právní vztahy

 • právní porada
 • sepis podání k soudu – návrhů na rozvod manželství, na svěření nezletilého dítěte do výchovy rodiče, na stanovení výživného a úpravu jeho výše, na úpravu styku rodiče s dítětem, atd.
 • zastupování klienta při ústním jednání před soudy
 • právní pomoc při majetkoprávním vypořádání manželů na dobu po rozvodu manželstvi
 • sepsání smlouvy o vypořádání společného jmění manželů, popř. návrhu na vypořádání společného jmění manželů soudem
více informací

Ceník

Při stanovení ceny poskytovaných právních služeb vychází naše kancelář ze způsobů určení výše odměny ve smyslu advokátního tarifu.

Zejména se jedná o hodinovou sazbu odměny. Lze však také sjednat odměnu paušální či odměnu za provedený úkon právní služby v závislosti na hodnotě věci.

Konkrétní cena za právní pomoc je sjednávána s ohledem na právní náročnost poskytované právní služby.

kontaktujte nás

Novinky a blog

Všechny novinky

Kontaktujte nás

Působnost

Frýdek-Místek, Praha

Telefon

+420 604 242 822

Kontaktní formulář